fb934634 Geplaatst op 31-12-2011, 18:14 Reageer
user icon
Berichten: 1216
gebruiker
Verstuur privé bericht

Op 31-12-2011, 17:32 Statenvertaling schreef:
[...]12:4 Maar Judas Iskariot, (...), zeide: 5 Waarom is deze mirre niet voor driehonderd schellingen verkocht en aan de armen gegeven
Had Judas het recht tegen een zalving in te gaan die door de echtgenote werd gedaan?

Waarom woonde Jezus niet bij zijn vermeende echtgenote?
   

Hij was geregeld bij MM. Hij verscheen als eerst aan haar bij de opstanding. Dan heb je de parralellen met de Innana Dumuzi traditie en de Syrische dorsvloerrituelen ( zie bericht 1).  Andere apocriefe evangeliën tonen ook aan dat de discipelen jaloers waren. ( het befaamde Thomas evangelie). Sterker nog daar kustte Hij MM op de mond!
Trouwens de nardusolie is erotisch getint. En daarbij droogt MM met haar haren zijn voeten af... eros als je het mij vraagt. Op dit moment waren haar haren (hoofd) met zijn voeten in contact! Zo wordt ook het Yin Yang teken aanschouwd. Het witte gedeelte representeerd het Heilige Mannelijke ( Logos), dat niet los het zwarte gedeelte kan, met name het Heilig Vrouwelijke ( Wijsheid). Prachtig symbool trouwens.
Erosliefde staat niet gelijk met agape. Waarom werd Hij niet gezalfd met de Heilige Zalfolie uit exodus?

Voor de rest staat niet alles in de bijbel.
Ikzelf aanschouw de bijbelboeken ook niet alszijnde authentiek. Het zijn kopieën van kopieën. Ook kunnen er zaken in aangepast zijn. Het is niet wetenschappelijk aangetoond dat de schrift authentiek is. Laat staan dat wij afweten van alle (hedendaagse) geschriften.
Met de topic wil ik enkel laten zien, dat er meer argumenten voor het huwelijk pleiten, dan tegen. Het is trouwens de vrouw die verlossing biedt. Hoe zou dan het Heilig Vrouwelijk aspect niet betrokken zijn in de ware verlossing van Christus!
Wie het kleine (Eros) niet begeert, is het grote ( Agape) niet weert!

Dit bericht is gewijzigd op 31-12 18:24.


meld dit bericht aan een moderator

Een goede leermeester leert van zijn leerlingen. 
Statenvertaling Geplaatst op 31-12-2011, 18:21 Reageer
Berichten: 712
verwijderd
Verstuur privé bericht

Op 31-12-2011, 17:59 fb934634 schreef:
[...]

Lees jij hier dat Lazarus een zuster had dan? Ik lees dit nergens. Ook nergens te vinden bij andere evangelisten.

Dit bericht is gewijzigd op 31-12 18:02.

Ja! "En haar broeder Lazarus was ziek. "


meld dit bericht aan een moderator

Filippenzen 1:21 Want het leven is mij Christus en het sterven gewin. 
fb934634 Geplaatst op 31-12-2011, 18:41 Reageer
user icon
Berichten: 1216
gebruiker
Verstuur privé bericht

Op 31-12-2011, 18:21 Statenvertaling schreef:
[...]
Ja! "En haar broeder Lazarus was ziek. "


Daar kun je niet uit afleiden dat Lazarus een zuster had, die van dezelfde ouders voortkomen.  In deze tijd waren het allemaal broeders en zusters van elkaar. Zo spreekt men vandaag de dag van bijvoorbeeld de Broeders van Liefde. Wilt dit dan zeggen, dat zij allen geboren zijn  uit dezelfde aardse ouders?

Dit bericht is gewijzigd op 31-12 18:41.


meld dit bericht aan een moderator

Een goede leermeester leert van zijn leerlingen. 
Statenvertaling Geplaatst op 31-12-2011, 19:43 Reageer
Berichten: 712
verwijderd
Verstuur privé bericht

Op 31-12-2011, 18:41 fb934634 schreef:
[...]

Daar kun je niet uit afleiden dat Lazarus een zuster had, die van dezelfde ouders voortkomen.  In deze tijd waren het allemaal broeders en zusters van elkaar. Zo spreekt men vandaag de dag van bijvoorbeeld de Broeders van Liefde. Wilt dit dan zeggen, dat zij allen geboren zijn  uit dezelfde aardse ouders?

Dit bericht is gewijzigd op 31-12 18:41.

Jezus noemt Lazarus daarna 'vriend' (vers 11)  i.p.v. 'broeder' en 'uw broeder' i.p.v.  'onze broeder' (vers 23) terwijl ook Jezus Lazarus kende en van hem hield, daaruit maak ik op dat hij wel degelijk familie van haar was.


meld dit bericht aan een moderator

Filippenzen 1:21 Want het leven is mij Christus en het sterven gewin. 
fb934634 Geplaatst op 31-12-2011, 20:19 Reageer
user icon
Berichten: 1216
gebruiker
Verstuur privé bericht

Op 31-12-2011, 19:43 Statenvertaling schreef:
[...]
Jezus noemt Lazarus daarna 'vriend' (vers 11)  i.p.v. 'broeder' en 'uw broeder' i.p.v.  'onze broeder' (vers 23) terwijl ook Jezus Lazarus kende en van hem hield, daaruit maak ik op dat hij wel degelijk familie van haar was.


1) Vertalen is mensenwerk
2) Maria Magdalena kan als broer Lazarus gehad hebben
3) Inleven in die tijd in kwestie is volgens mij belangrijk
4) Allen waren broeders en zusters van elkaar
5) Staatsgodsdienst heeft er alle baat bij om de vrouw te onderdrukken. Niet alles mocht met andere woorden geweten zijn. Kennis is macht, weet je wel. De vrouw biedt nu éénmaal verlossing.
En daarentegen heb je de vele andere argumenten die voor het huwelijk pleiten. 100% zekerheid heb ik inderdaad niet, maar het zet wel tot nadenken vind ik.


meld dit bericht aan een moderator

Een goede leermeester leert van zijn leerlingen. 
Azarja Geplaatst op 31-12-2011, 22:00 Reageer
Berichten: 1071
gebruiker
Verstuur privé bericht

Op 31-12-2011, 17:59 fb934634 schreef:
[...]

Lees jij hier dat Lazarus een zuster had dan? Ik lees dit nergens. Ook nergens te vinden bij andere evangelisten.

Dit bericht is gewijzigd op 31-12 18:02.


„Martha dan zei tot Jezus: ’Heer, indien gij hier waart geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn.’ . . . Jezus zei tot haar: ’Uw broer zal opstaan.’ Martha zei tot hem: ’Ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding op de laatste dag.’” — Johannes 11:21-24.


meld dit bericht aan een moderator

„Gij zult getuigen van mij zijn . . . tot de verst verwijderde streek der aarde.” — Handelingen 1:8. 
Azarja Geplaatst op 31-12-2011, 22:03 Reageer
Berichten: 1071
gebruiker
Verstuur privé bericht

Graag gedaan.


meld dit bericht aan een moderator

„Gij zult getuigen van mij zijn . . . tot de verst verwijderde streek der aarde.” — Handelingen 1:8. 
ken Geplaatst op 01-01-2012, 11:12 Reageer
Berichten: 7520
gebruiker
Verstuur privé bericht

Op 31-12-2011, 14:12 Vincent schreef:
Een heel betoog waarin ineens de dogma's van het WTG worden verdedigd. Het is toch frappant te zien dat het streven naar nauwkeurige kennis ineens ophoudt als er buiten de aangegeven leerstellingen van het WTG wordt gedacht.
Een Dogma is een menselijke leerstelling, die niet in de Bijbel voorkomt. Jg kennen geen dogma's.
Het kindsevangelie van Thomas lijkt in de verste verte niet op het Thomasevangelie. Het kindsevangelie is inderdaad geschreven om het ontbrekende deel te overbruggen tussen geboorte en het treden in de openbaarheid van Jezus. Ikzelf hecht aan deze sprookjes evenveel waarde als aan de maagdelijke geboorte. Wie in sprookjes gelooft, kan zich nooit beroepen op nauwkeurige kennis.
Het Thomasevangelie, ik zeg dit nog maar voor de zoveelste keer, stamt zeer waarschijnlijk nog van voor de overige vier evangeliën die in de bijbel zijn opgenomen. Dus van kopieergedrag kan geen sprake zijn. De andere evangelisten gebruiken daarna dezelfde bronnen.
Apocriefen tonen dat zij duidelijk niet zijn geïnspireerd en doen dus niet mee aan het woord van God.

Jg onderzoeken alle dingen en behouden het goede en houden zich niet bezig met veronderstellingen.

Citaat beschrijving :
Het Thomas Evangelie bestaat uit 114 uitspraken, toegeschreven aan Jezus. De indeling in logia (zo worden de uitspraken genoemd) is niet oorspronkelijk, ze is later door de vertalers gemaakt om de tekst toegankelijker te maken. We ontmoeten in de Jezus van Thomas een spirituele leraar die de mensen de weg naar het Koninkrijk wil wijzen. Dit Koninkrijk ligt niet buiten onze wereld, maar behelst veeleer een andere beschouwing van de werkelijkheid waarin we leven. Zelfkennis is de sleutel tot deze andere zienswijze en Jezus beschrijft op vaak zeer poëtische en indringende wijze de obstakels die we moeten nemen om tot deze zelfkennis te geraken. Hij treedt daarbij op als een soort Zenmeester avant-la-lettre, sprekend in koans (raadsels), steeds terugverwijzend naar de zoeker zelf en met veel nadruk op het belang van het 'hier en nu'. Omdat de Jezus van het Thomas Evangelie ons als het ware initieert in het mysterie van het bestaan, zou je hem het best kunnen betitelen als 'Mystagoog'.

De on-Bijbelse mystiek druipt er van af. Jezus sprak nooit in raadsels, hij was niet mystiek maar duidelijk en gebruikte illustraties om te verhelderen, het eenvoudiger te maken..


meld dit bericht aan een moderator

http://www.jw.org/nl/video-waarom-bijbel-onderzoeken/ 
ken Geplaatst op 01-01-2012, 11:34 Reageer
Berichten: 7520
gebruiker
Verstuur privé bericht

Op 31-12-2011, 16:20 Statenvertaling schreef:
[...]
Klopt, we zullen versteld staan van Gods luister, de schoonheid van het Lam en de schitterende stad Jeruzalem.
Het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt, is een symbool van de hemelse regering van Jezus en de kleine kudde..
Ik geloof niet dat Jezus getrouwd was. .
Het kan m.i. ook niet. Dan zou mogelijk het offer ongeldig zijn geweest.

Gezien de commotie die door Jezus dood is ontstaan bij zijn volgelingen, maar ook bij de joden, die wachten lieten plaatsen, is het logisch dat Maria niet aan een opstanding dacht, maar aan het wegnemen van Jezus lichaam door de joden.

Als Maria Jezus herkent blijft zij afstandelijk, zij gedraagt zich niet als een echtgenote die haar echtgenoot uit de dood ziet opstaan, zij begroet hem slechts als 'meester', niet als echtgenoot. Jezus blijft vervolgens ook afstandelijk en zegt "Houd me niet vast". Ook noemt Maria Jezus het hele hoofdstuk 'heer', ze heeft het niet over haar man, echtgenoot of geliefde. Als zij getrouwd waren zouden zij waarschijnlijk anders met elkaar omgegaan zijn. .
Joh 20: 17 Jezus zei tot haar: „Klem u niet langer aan mij vast. Want ik ben nog niet naar de Vader opgestegen. Maar ga naar mijn broeders en zeg hun: ’Ik stijg op naar mijn Vader en UW Vader en naar mijn God en UW God.’”

Jezus geeft de reden, waarom hij dat zei: Want ik ben nog niet naar de Vader opgestegen.


Kennelijk was Maria Magdalena bang dat Jezus op het punt stond te vertrekken en naar de hemel op te stijgen. Bewogen door haar sterke verlangen bij haar Heer te zijn, klampte ze zich aan Jezus vast; ze wilde hem niet laten gaan. Om haar te verzekeren dat hij nog niet wegging, beval Jezus Maria zich niet langer aan hem vast te klemmen maar in plaats daarvan het nieuws van zijn opstanding aan zijn discipelen bekend te gaan maken.

18 Maria Magdalena ging het nieuws aan de discipelen brengen: „Ik heb de Heer gezien!”, en dat hij deze dingen tot haar had gezegd.

Het oorspronkelijke Griekse werkwoord, dat meestal met „aanraken” wordt vertaald, betekent echter ook „zich vastklemmen aan, vasthouden, vastgrijpen, beetpakken, aanpakken”. Het is redelijk ervan uit te gaan dat Jezus er geen bezwaar tegen had dat Maria Magdalena hem alleen aanraakte, want hij had toegelaten dat andere vrouwen die bij het graf waren ’zijn voeten vastgrepen’.

meld dit bericht aan een moderator

http://www.jw.org/nl/video-waarom-bijbel-onderzoeken/ 
ken Geplaatst op 01-01-2012, 12:22 Reageer
Berichten: 7520
gebruiker
Verstuur privé bericht

Op 31-12-2011, 17:09 fb934634 schreef:
Lees jij hier ergens dat er gesproken wordt over de zuster van Lazarus? Veronderstelling dus.
Welnee, gewoon wat verder kijken.
Maria en Martha waren zusters van Lazarus.

Jo 11:
1  Nu was er iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha.
2 Het was in feite de Maria die de Heer met welriekende olie had ingewreven en zijn voeten met haar haren had afgedroogd, wier broer Lazarus ziek was.
3 Daarom zonden zijn zusters hem bericht, om hem te zeggen: „Heer, zie! degene voor wie gij genegenheid hebt, is ziek.”

Trouwens een zalving betaamde enkel voor de echtgenote in die tijd.
Nee. Jezus geeft zelf antwoord.
Mt 26:
6 Terwijl Jezus zich te Bethanië in het huis van Simon de melaatse bevond,
7 kwam er een vrouw naar hem toe met een albasten flacon vol kostbare, welriekende olie, en zij goot die vervolgens uit over zijn hoofd terwijl hij aan tafel aanlag.
8 Toen de discipelen dit zagen, werden zij verontwaardigd en zeiden: „Waarom die verkwisting?
9 Want dit had duur verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden.”
10 Jezus bemerkte dit en zei tot hen: „Waarom tracht GIJ de vrouw lastig te vallen? Want zij heeft een voortreffelijke daad jegens mij verricht.
11 Want de armen hebt GIJ altijd bij U, maar mij zult GIJ niet altijd hebben.
12 Toen deze vrouw namelijk deze welriekende olie over mijn lichaam uitgoot, deed zij dit als voorbereiding met het oog op mijn begrafenis.
13 Voorwaar, ik zeg U: Overal waar dit goede nieuws in de gehele wereld wordt gepredikt, zal tevens ter gedachtenis aan deze vrouw worden verteld wat zij heeft gedaan.”
Veronderstelling? neen, je snapt totaal niet waar ik naartoe wil.
O jawel, hoor. Je tracht tevergeefs een mythe te bevestigen.
Ik wil daar niet mee naar Salomo verwijzen, maar naar de nardusolie die MM gebruikt in Johannes 12! Nardus komt dus voor in het romantisch boek Hooglied; met name tussen bruid en bruidegom!
Ik gaf aan dat zalving tot koning een speciale olie volgens een vaststaand, voorgeschreven  recept wordt gebruikt.

Voor jou is olie dus olie. Maar er is een groot verschil.

Zoals  gezegd is de olie die Maria gebruikte een bijzondere daad van gunst, een  voorbereiding op zijn begrafenis.
De titel van het hoofdstuk Lucas 7: " De zalving bij Simon de Farizeeër". Maar volgens jou gaat het niet over een zalving??
Lukas 7:
37 En zie! een vrouw die in de stad als een zondares bekend stond, kwam te weten dat hij in het huis van de Farizeeër aan een maaltijd aanlag, en zij bracht een albasten flacon vol welriekende olie. NWV
37 Een vrouw die in de stad bekendstond als zondares had gehoord dat hij bij de farizeeër thuis zou eten, en ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. NBV

37 En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat Hij in het huis van de Farizeeër aanlag, en zij bracht een albasten fles met zalf mee. HSV

37 En zie een vrouw, die in de stad als zondares bekend stond, bemerkte, dat Hij aan tafel was in het huis van de Farizeeër. En zij bracht een albasten kruik met mirre, NBG.

Wat deed zij?

38 en ging wenend achter hem staan, bij zijn voeten, en begon zijn voeten met haar tranen nat te maken en droogde ze met haar hoofdhaar af. Ook kuste zij zijn voeten teder en wreef ze met de welriekende olie in.
39 Toen de Farizeeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: „Indien deze man een profeet was, zou hij weten wie en wat voor een vrouw het is die hem aanraakt, dat zij een zondares is.”

Hoe reageerde Jezus? Met een illustratie.

40 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: „Simon, ik heb u iets te zeggen.” Hij zei: „Leraar, zeg het!”
41 „Twee mannen hadden schuld bij een zekere geldschieter; de een had vijfhonderd denarii schuld, maar de ander vijftig.
42 Toen zij niets hadden waarmee zij de schuld konden terugbetalen, schold hij die aan allebei vrijelijk kwijt. Wie van hen zal hem daarom het meest liefhebben?”
43 Simon gaf ten antwoord: „Ik veronderstel, degene aan wie hij het meeste vrijelijk heeft kwijtgescholden.” Hij zei tot hem: „Gij hebt juist geoordeeld.”

Dan geeft Jezus aan waarom:

44 Daarop keerde hij zich tot de vrouw en zei tot Simon: „Ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen; gij hebt mij geen water voor mijn voeten gegeven. Maar deze vrouw heeft mijn voeten met haar tranen natgemaakt en ze met haar haren afgedroogd.
45 Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze vrouw heeft vanaf het uur dat ik ben binnengekomen, niet opgehouden mijn voeten teder te kussen.
46 Gij hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar deze vrouw heeft mijn voeten met welriekende olie ingewreven.
47 Op grond hiervan, zo zeg ik u, zijn haar zonden, ofschoon die vele zijn, vergeven, want zij heeft veel liefgehad; maar wie weinig wordt vergeven, heeft weinig lief.”
48 Toen zei hij tot haar: „Uw zonden zijn vergeven.”
49 Hierop begonnen zij die met hem aan tafel aanlagen, bij zichzelf te zeggen: „Wie is deze man, die zelfs zonden vergeeft?”
50 Maar hij zei tot de vrouw: „Uw geloof heeft u gered; ga heen in vrede.

Israël is een warm en stoffig land. Men legde vele kilometers af over stoffige wegen. Men kreeg dus in de open  sandalen zeer vuile voeten. Het was dus een daad van gastvrijheid om iemand de voeten te wassen, meestal door een slaaf.

Men verwelkomde gasten met een kus op de wang.

Olie op iemands hoofd gieten is dus een daad van bijzondere gunst. Het beschermde de hoofdhuid tegen uitdroging door de zon. Het was een gebruik voor reizigers.

Jezus werd echter door zijn doop met de HG gezalfd. Een ultieme zalving tot koning.

Dit bericht is gewijzigd op 01-01 12:25.


meld dit bericht aan een moderator

http://www.jw.org/nl/video-waarom-bijbel-onderzoeken/ 
ken Geplaatst op 01-01-2012, 12:28 Reageer
Berichten: 7520
gebruiker
Verstuur privé bericht

Op 31-12-2011, 17:33 wereld schreef:

Jezus vzmh is een Boodschapper van GOD De Almachtige
HIj vzmh heeft gezecht dat na Hem Vzmh nog een Boodschapper komt Zijn Naam is Achmad
Jezus is meer dan een boodschapper.Lees eens de Bijbel.

De door Jezus voorzegde helper is de HG.


meld dit bericht aan een moderator

http://www.jw.org/nl/video-waarom-bijbel-onderzoeken/ 
ken Geplaatst op 01-01-2012, 12:30 Reageer
Berichten: 7520
gebruiker
Verstuur privé bericht

quote,msgid=10101]Lees jij hier dat Lazarus een zuster had dan? Ik lees dit nergens. Ook nergens te vinden bij andere evangelisten.
Ik wel. Ik kijk wat verder. Zie hierboven


meld dit bericht aan een moderator

http://www.jw.org/nl/video-waarom-bijbel-onderzoeken/ 
ken Geplaatst op 01-01-2012, 12:39 Reageer
Berichten: 7520
gebruiker
Verstuur privé bericht

Op 31-12-2011, 18:41 fb934634 schreef:
Daar kun je niet uit afleiden dat Lazarus een zuster had, die van dezelfde ouders voortkomen.  In deze tijd waren het allemaal broeders en zusters van elkaar. Zo spreekt men vandaag de dag van bijvoorbeeld de Broeders van Liefde. Wilt dit dan zeggen, dat zij allen geboren zijn  uit dezelfde aardse ouders?  
Johannes 11:
1 Nu was er iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betha̱nië, uit het dorp van Mari̱a en haar zuster Martha.
2 Het was in feite de Maria die de Heer met welriekende olie had ingewreven en zijn voeten met haar haren had afgedroogd, wier broer Lazarus ziek was.
3 Daarom zonden zijn zusters hem bericht, om hem te zeggen: „Heer, zie! degene voor wie gij genegenheid hebt, is ziek.

Maria, de zuster van Martha en Lazarus. Zij waren Jezus’ vrienden, voor wie hij bijzondere genegenheid koesterde, en af en toe bezocht hij hen thuis in Bethanië, een stadje dat ongeveer twee Romeinse mijlen (2,8 km) van de Tempelberg in Jeruzalem vandaan en op de oostelijke helling van de Olijfberg lag (Jo 11:18).

Tijdens een bezoek dat Jezus er in het derde jaar van zijn bediening bracht, was Martha, die zich een goede gastvrouw wilde betonen, overmatig bezorgd voor Jezus’ fysieke welzijn. Maria daarentegen betoonde zich op een andere manier gastvrij. Zij ’ging aan de voeten van de Heer zitten en bleef naar zijn woord luisteren’. Toen Martha klaagde dat haar zuster niet meehielp, prees Jezus Maria met de woorden: „Wat Maria aangaat, zij heeft het goede deel gekozen, en het zal haar niet worden ontnomen.” — Lu 10:38-42.

Zalfolie over het hoofd gieten, was algemeen gebruikelijk. Ze over de voeten uitgieten, was een daad die van opmerkelijke nederigheid getuigde en waardoor genegenheid voor de Redder tot uitdrukking werd gebracht, en verdiende derhalve speciale vermelding.


meld dit bericht aan een moderator

http://www.jw.org/nl/video-waarom-bijbel-onderzoeken/ 
fb934634 Geplaatst op 01-01-2012, 13:38 Reageer
user icon
Berichten: 1216
gebruiker
Verstuur privé bericht

Op 01-01-2012, 12:22 ken schreef:
[...]Welnee, gewoon wat verder kijken.
Maria en Martha waren zusters van Lazarus.


Voor jou is olie dus olie. Maar er is een groot verschil.

Dit bericht is gewijzigd op 01-01 12:25.


En dit moet aantonen dat Jezus niet gehuwd was? Dit toont enkel aan dat Lazarus dan eventueel de broer van MM was. Maar wetende dat in die tijd iedereen broer en zus van elkaar was.
Voor mij is olie zeer zeker niet zomaar olie. Anders zou ik hier geen betoog houden over het verschil tussen de nardusmirre en de heilige zalfolie uit exodus!

Dit bericht is gewijzigd op 01-01 13:40.


meld dit bericht aan een moderator

Een goede leermeester leert van zijn leerlingen. 
Azarja Geplaatst op 01-01-2012, 15:03 Reageer
Berichten: 1071
gebruiker
Verstuur privé bericht

Op 01-01-2012, 13:38 fb934634 schreef:
[...]

En dit moet aantonen dat Jezus niet gehuwd was? Dit toont enkel aan dat Lazarus dan eventueel de broer van MM was. Maar wetende dat in die tijd iedereen broer en zus van elkaar was.
Voor mij is olie zeer zeker niet zomaar olie. Anders zou ik hier geen betoog houden over het verschil tussen de nardusmirre en de heilige zalfolie uit exodus!Op 31-12-2011, 17:59 fb934634 schreef:
[...]

Lees jij hier dat Lazarus een zuster had dan? Ik lees dit nergens. Ook nergens te vinden bij andere evangelisten.

Dit bericht is gewijzigd op 31-12 18:02.
„Martha dan zei tot Jezus: ’Heer, indien gij hier waart geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn.’ . . . Jezus zei tot haar: ’Uw broer zal opstaan.’ Martha zei tot hem: ’Ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding op de laatste dag.’” — Johannes 11:21-24.


--------------------------------------------------------------------------------
„Gij zult getuigen van mij zijn . . . tot de verst verwijderde streek der aarde.” — Handelingen 1:8.  


Waarom reageer je hier niet inhoudelijk op fb934634? Oh, nu beweer je dat ineens iedereen in die tijd broer en zus was van elkaar. Je kronkelt je in allerlei bochten om je eigen mystieke sf-verhaaltje overeind te kunnen houden. De enige die je daarmee voor de gek houdt ben jezelf.

Dit bericht is gewijzigd op 01-01 15:04.


meld dit bericht aan een moderator

„Gij zult getuigen van mij zijn . . . tot de verst verwijderde streek der aarde.” — Handelingen 1:8. 
Statenvertaling Geplaatst op 01-01-2012, 15:53 Reageer
Berichten: 712
verwijderd
Verstuur privé bericht

Op 31-12-2011, 18:14 fb934634 schreef:
[...]
[...]   

Hij was geregeld bij MM. Hij verscheen als eerst aan haar bij de opstanding. Dan heb je de parralellen met de Innana Dumuzi traditie en de Syrische dorsvloerrituelen ( zie bericht 1).  Andere apocriefe evangeliën tonen ook aan dat de discipelen jaloers waren. ( het befaamde Thomas evangelie). Sterker nog daar kustte Hij MM op de mond!

Ik heb niets met buitenbijbelse tradities en geschriften, derhalve erken aanwijzingen uit dergelijke dingen niet.

Trouwens de nardusolie is erotisch getint. En daarbij droogt MM met haar haren zijn voeten af... eros als je het mij vraagt. Op dit moment waren haar haren (hoofd) met zijn voeten in contact! Zo wordt ook het Yin Yang teken aanschouwd. Het witte gedeelte representeerd het Heilige Mannelijke ( Logos), dat niet los het zwarte gedeelte kan, met name het Heilig Vrouwelijke ( Wijsheid). Prachtig symbool trouwens.

Yin yang vind ik een lelijk symbool, daarnaast komt het uit het chinese heidendom voort, Jezus heeft niets van of met het heidendom.


Het is trouwens de vrouw die verlossing biedt.

Verlossing is alleen door Jezus Christus


Waarom zou Jezus met de heilige zalfolie gezalfd moeten worden?
Hoe moest Maria aan de heilige zalfolie komen? Het was verboden voor haar: 31 Tegen de Israëlieten moet je zeggen: “Dit is heilige zalfolie, hij is alleen voor de HEER bestemd, in alle komende generaties. 32 Hij mag over niemands lichaam uitgegoten worden en u mag niets op dezelfde manier bereiden: deze olie is heilig en mag door u niet ontheiligd worden. 33 Wie eenzelfde mengsel bereidt of er iets van gebruikt voor een onbevoegde, moet uit de gemeenschap gestoten worden.”’
De heilige zalfolie bevatte ook mirre, was de heilige zalfolie erotisch?
De wijzen brachten Jezus mirre, waren zij dan pedofiel?

Dit bericht is gewijzigd op 01-01 18:57.


meld dit bericht aan een moderator

Filippenzen 1:21 Want het leven is mij Christus en het sterven gewin. 
fb934634 Geplaatst op 01-01-2012, 18:17 Reageer
user icon
Berichten: 1216
gebruiker
Verstuur privé bericht

Op 01-01-2012, 15:03 Azarja schreef:
[...]


Op 31-12-2011, 17:59 fb934634 schreef:
[...]

L
Waarom reageer je hier niet inhoudelijk op fb934634? Oh, nu beweer je dat ineens iedereen in die tijd broer en zus was van elkaar. Je kronkelt je in allerlei bochten om je eigen mystieke sf-verhaaltje overeind te kunnen houden. De enige die je daarmee voor de gek houdt ben jezelf.


Jehova getuigen zijn sektarisch, zij begrijpen dan ook de ware aard niet van het echte leven. Ik heb zelf het besluit genomen, niet verder te reageren. Een sekte laat geen ruimte voor identiteit. Sekten zullen trouwens verwijderd worden uit de samenleving, door KB's.
Ook jullie bijbel ( en zeker de NWG) is verre van autthentiek. Het zijn kopieën van kopIëen, dat is vandaag de dag wetenschappelijk aangetoond. Ik heb niks met sekten van node. Vaarwel.

Dit bericht is gewijzigd op 01-01 18:18.


meld dit bericht aan een moderator

Een goede leermeester leert van zijn leerlingen. 
Vincent Geplaatst op 02-01-2012, 10:22 Reageer
Berichten: 542
gebruiker
Verstuur privé bericht

Op 01-01-2012, 11:12 ken schreef:
[...]Een Dogma is een menselijke leerstelling, die niet in de Bijbel voorkomt. Jg kennen geen dogma's.

(...)

De on-Bijbelse mystiek druipt er van af. Jezus sprak nooit in raadsels, hij was niet mystiek maar duidelijk en gebruikte illustraties om te verhelderen, het eenvoudiger te maken..Blijkbaar wordt het dogma van het loskoopoffer door ook JG gehanteerd. Verder kan ik ook nog de erfzonde noemen. Zelfs de maagdelijke geboorte, ook al komt dit in de bijbel voor.

Je geeft een mening over een boek op basis van een recensie. De schrijver van deze recensie probeert een vergelijking te maken over hoe je de tekst kunt zien en gebruikt een paar vergelijkingen die jou tegen staan. Maar besef dan dat de vergelijkingen je tegen staan van de recensieschrijver en dat dat niks zegt over de tekst zelf die hij recenseert.

Het gaat sec om een groot aantal uitspraken van Jezus. Niet iedereen begrijpt deze uitspraken meteen. Maar we komen in de evangeliën ook vaak genoeg tegen dat de woorden van Jezus niet worden begrepen en dat er gespeculeerd wordt wat hij zou bedoelen. Voor de niet-begrijpende zullen dat inderdaad raadselen blijven.

Dit bericht is gewijzigd op 02-01 10:36.


meld dit bericht aan een moderator

 
Vincent Geplaatst op 02-01-2012, 10:25 Reageer
Berichten: 542
gebruiker
Verstuur privé bericht

Op 01-01-2012, 11:34 ken schreef:
[...]Het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt, is een symbool van de hemelse regering van Jezus en de kleine kudde..

WTG-Dogma.


Dit bericht is gewijzigd op 02-01 10:25.


meld dit bericht aan een moderator

 
ken Geplaatst op 02-01-2012, 10:51 Reageer
Berichten: 7520
gebruiker
Verstuur privé bericht

Op 01-01-2012, 18:17 fb934634 schreef:
[...]

Jehova getuigen zijn sektarisch, zij begrijpen dan ook de ware aard niet van het echte leven. Ik heb zelf het besluit genomen, niet verder te reageren. Een sekte laat geen ruimte voor identiteit. Sekten zullen trouwens verwijderd worden uit de samenleving, door KB's.
Ook jullie bijbel ( en zeker de NWG) is verre van autthentiek. Het zijn kopieën van kopIëen, dat is vandaag de dag wetenschappelijk aangetoond. Ik heb niks met sekten van node. Vaarwel.
Jg volgen gewoon Jezus.

22 Maar wij achten het juist van u te horen wat uw gedachten zijn, want werkelijk, wat deze sekte [ Jezus volgelingen] aangaat, het is ons bekend dat ze overal tegenspraak ondervindt.”

JEZUS CHRISTUS werd ervan beschuldigd een dronkaard, een veelvraat, een sabbatschender, een valse getuige, een godslasteraar en een boodschapper van Satan te zijn.

Door WIE?

Door degenen die het zelf niet zo nauw namen met de geboden.

Je zit dus vast in je mystieke leringen en wat doe JIJ? Je gaat ongefundeert beschuldigen.

De NWV staan bij deskundigen bekend, niet JG , als een moderne nauwkeurige vertaling, die simultaan verkrijgbaar is in meer dan 100 talen. Daarmee is deze Bijbel uniek.

Succes met jouw mystieke sekte.


Dit bericht is gewijzigd op 02-01 11:03.


meld dit bericht aan een moderator

http://www.jw.org/nl/video-waarom-bijbel-onderzoeken/ 
ken Geplaatst op 02-01-2012, 10:58 Reageer
Berichten: 7520
gebruiker
Verstuur privé bericht

Op 02-01-2012, 10:22 Vincent schreef:
Blijkbaar wordt het dogma van het loskoopoffer door ook JG gehanteerd.
Zoals al meerdere malen naar voren gebracht, kennen Jg geen dogma. Het loskoopoffer wordt in de Bijbel losprijs genoemd.

Ef 1: 7 Door bemiddeling van hem hebben wij de verlossing door losprijs door middel van diens bloed, ja, de vergeving van onze overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn onverdiende goedheid
Je geeft een mening over een boek op basis van een recensie.
Nee, ik lees zelf de bijbel en de bijbel zelf geeft uitleg.


meld dit bericht aan een moderator

http://www.jw.org/nl/video-waarom-bijbel-onderzoeken/ 
ken Geplaatst op 02-01-2012, 11:01 Reageer
Berichten: 7520
gebruiker
Verstuur privé bericht

Op 02-01-2012, 10:25 Vincent schreef:
WTG-Dogma.
Nee. Dit leert de Bijbel over de kleine kudde:
„Vreest niet, kleine kudde, want het heeft uw Vader goedgedacht u het koninkrijk te geven.” — LUKAS 12:32.

Openb. 20:6 „Gelukkig en heilig is een ieder die deel heeft aan de eerste opstanding; over dezen heeft de tweede dood geen autoriteit, maar zij zullen priesters van God en van de Christus zijn en zullen de duizend jaren met hem als koningen regeren

[b\1 Thess. 4:16 „De Heer zelf zal uit de hemel neerdalen met een bevelende roep, met de stem van een aartsengel en met Gods trompet, en zij die dood zijn in eendracht met Christus zullen eerst opstaan.”meld dit bericht aan een moderator

http://www.jw.org/nl/video-waarom-bijbel-onderzoeken/ 
Vincent Geplaatst op 03-01-2012, 10:39 Reageer
Berichten: 542
gebruiker
Verstuur privé bericht

Op 02-01-2012, 11:01 ken schreef:
[...]Nee. Dit leert de Bijbel over de kleine kudde:
„Vreest niet, kleine kudde, want het heeft uw Vader goedgedacht u het koninkrijk te geven.” — LUKAS 12:32.

Openb. 20:6 „Gelukkig en heilig is een ieder die deel heeft aan de eerste opstanding; over dezen heeft de tweede dood geen autoriteit, maar zij zullen priesters van God en van de Christus zijn en zullen de duizend jaren met hem als koningen regeren

Thess. 4:16 „De Heer zelf zal uit de hemel neerdalen met een bevelende roep, met de stem van een aartsengel en met Gods trompet, en zij die dood zijn in eendracht met Christus zullen eerst opstaan.”


Je combineert meerdere bijbelteksten om een dogma te ondersteunen. Zo gaat men altijd te werk bij dogma's. In openbaringen wordt gesproken over 144.000 uit de stammen van Israël. Joden dus. Volgens de JG hebben de joden hun redding juist verspeeld door Jezus te kruisigen. Weer zo'n dogma dus. De openbaring werd gedaan na Jezus dood. Verder is het ook geen vergelijking op die manier. Daarin zul je nooit een symbool gebruiken van een volk dat het tegenovergestelde heeft gedaan van wat je wilt vergelijken. De vergelijking gaat dan mank en kan dan nooit kloppen.

De kleine kudde van Lukas was gewoon de grote schare die bij Jezus was op dat moment en de discipelen. Vele duizenden van de schare waren bijeen. Dus nog lang niet allemaal. Vandaar dat hij 'kleine kudde' zegt. Deze schare heeft geen automatisch recht op het Koninkrijk. Jezus vertelt hen wat ze moeten doen om het Koninkrijk te bereiken. Daarnaast zegt hij niet dat de daar niet aanwezige schare geen aanspraak maakt op het Koninkrijk.

Zo zie je maar wat een zogenaamd nauwkeurig weten volgens het WTG is. Dat zijn hun dogma's. Niet wat de bijbelteksten werkelijk zeggen.

Dit bericht is gewijzigd op 03-01 10:39.


meld dit bericht aan een moderator

 
Vincent Geplaatst op 03-01-2012, 11:17 Reageer
Berichten: 542
gebruiker
Verstuur privé bericht

Mooi dat je Lukas 12 aanhaalt trouwens. Ik zag daar enorm veel gelijkenis met het Thomasevangelie.

Eerst een waarschuwing tegen de Farizeëen:

"Vooreerst wacht uzelven voor den zuurdesem der Farizeën, welke is geveinsdheid." (Lukas 12: 1)

"De farizeeën en de schriftgeleerden namen
de sleutels der kennis en ze hebben die verborgen.
Zij zijn niet zelf naar binnen gegaan
en hen die naar binnen wilden gaan, lieten zij niet toe.
Jullie echter, wees waakzaam als de slangen
en zuiver als de duiven."
(Thomas 39)

"En er is niets bedekt, dat niet zal ontdekt worden, en verborgen, dat niet zal geweten worden." (Lukas 12: 2)

"Jezus zei:
Zie wie voor je aangezicht is,
en wie eerst voor jou verborgen was,
zal tevoorschijn treden.
Want er is niets verborgen
dat zich niet zal tonen
(en alles wat verdwenen is zal terugkeren.)"
(Thomas 5)

"En Ik zeg u, Mijn vrienden: Vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en daarna niet meer kunnen doen." (Lukas 12: 4)

"En wie leeft uit de levende, zal de dood niet smaken." (Thomas 111)

Twee vergelijkingen in Lukas 12 met vogels, waarin een mens meer waard is dan de vogels:

"Worden niet vijf musjes verkocht voor twee penningskens? En niet een van die is voor God vergeten.
Ja, ook de haren uws hoofds zijn alle geteld. Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven." (Lukas 12: 6-7)

"Aanmerkt de raven, dat zij niet zaaien, noch maaien, welke geen spijskamer noch schuur hebben, en God voedt dezelve; hoeveel gaat gij de vogelen te boven?" (Lukas 12: 24)

"Jezus zei:
Als jullie voorgangers zeggen:
Zie, het koninkrijk is in de hemel,
dan zullen vogels je voorgaan."
(Thomas 3)

"En een iegelijk, die enig woord spreken zal tegen den Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen den Heiligen Geest gelasterd zal hebben, dien zal het niet vergeven worden." (Lukas 12: 10)

"Jezus zei:
Wie de vader lastert,
hem zal vergeven worden.
Wie de zoon lastert,
hem zal vergeven worden.
Maar wie de heilige geest lastert,
hem zal niet vergeven worden,
niet op aarde, niet in de hemel."
(Thomas 44)

"En Hij zeide tot hen een gelijkenis, en sprak: Eens rijken mensen land had wel gedragen;
En hij overleide bij zichzelven, zeggende: Wat zal ik doen, want ik heb niet, waarin ik mijn vruchten zal verzamelen.
En hij zeide: Dit zal ik doen; ik zal mijn schuren afbreken, en grotere bouwen, en zal aldaar verzamelen al dit mijn gewas, en deze mijn goederen;
En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel! gij hebt vele goederen, die opgelegd zijn voor vele jaren, neem rust, eet, drink, wees vrolijk.
schilderij van Rembrandt Harmensz. van Rijn: De rijke dwaas
Maar God zeide tot hem: Gij dwaas! in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn?
Alzo is het met dien, die zichzelven schatten vergadert, en niet rijk is in God."
(Lukas 12: 16-21)

"Jezus zei:
Er was eens een rijk man die een groot fortuin bezat.
Hij zei:
Ik zal mijn fortuin nuttig besteden, zodat ik kan zaaien, oogsten en planten
en mijn voorraadschuur vullen met de opbrengst,
opdat het mij aan niets ontbreke.
Dat dacht hij in zijn binnenste, maar die nacht stierf hij.
Wie oren heeft, die hore!"
(Thomas 63)

"En Hij zeide tot Zijn discipelen: Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, noch voor het lichaam, waarmede gij u kleden zult." (Lukas 12: 22)

"Jezus zei:
Maak je geen zorgen
van de ochtend tot de avond
en van de avond tot de ochtend
waarmee je je zult kleden."
(Thomas 36)

"Verkoopt hetgeen gij hebt, en geeft aalmoes. Maakt uzelven buidels, die niet verouden, een schat, die niet afneemt, in de hemelen, daar de dief niet bijkomt, noch de mot verderft.
Want waar uw schat is, aldaar zal ook uw hart zijn. (Lukas 12: 33-34)

"Doe zo ook, zoek de schat die niet vergaat,
die zijn waarde behoudt,
waar geen mot van zal eten en geen worm aan zal knagen."
(Thomas 76)

"En zijt gij den mensen gelijk, die op hun heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat, als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen." (Lukas 12: 36)

"Jezus zei:
Wie zoekt zal vinden, wie klopt zal opengedaan worden." (Thomas 94)

"Zalig zijn die dienstknechten, welke de heer, als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, en zal hen doen aanzitten, en bijkomende, zal hij hen dienen.
En zo hij komt in de tweede nacht wake, en komt in de derde wake, en vindt hen alzo, zalig zijn dezelve dienstknechten.
Maar weet dit, dat, indien de heer des huizes geweten had, in welke ure de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven."
(Lukas 12: 37-39)

Als de eigenaar van een huis weet dat de dief komt,
zal hij wakker blijven tot hij komt (Thomas 21)

"Meent gij, dat Ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde? Neen, zeg Ik u, maar veeleer verdeeldheid.
Want van nu aan zullen er vijf in een huis verdeeld zijn, drie tegen twee, en twee tegen drie." (Lukas 12: 51-52)

"Jezus zei:
Mensen denken misschien dat ik gekomen ben
om vrede op de wereld te brengen.
Zij weten niet dat ik gekomen ben
om verdeeldheid te zaaien in de wereld:
vuur, zwaard en oorlog.
Want er zullen er vijf zijn in een huis,
drie zullen tegen twee zijn, en twee tegen drie."
(Thomas 16)

Lukas put uit meerdere bronnen. Onder andere uit Marcus en lijkt ook het Thomasevangelie tot zijn beschikking te hebben gehad. En put daar ten overvloede uit. Vreemd dat de grondtekst niet goddelijk geïnspireerd is en de bewerking wel.


meld dit bericht aan een moderator

 
fb934634 Geplaatst op 03-01-2012, 16:50 Reageer
user icon
Berichten: 1216
gebruiker
Verstuur privé bericht


heilige zalfolie bevatte ook mirre, was de heilige zalfolie erotisch?


Heb het even opgezocht.
Er bestaan momenteel zo een 250 moeilijk te onderscheiden soorten mirre!
Nardus is een PLANT op zich; en heeft dus niks te zien met de STRUIK Mirre.

Dit bericht is gewijzigd op 03-01 17:26.


meld dit bericht aan een moderator

Een goede leermeester leert van zijn leerlingen. 
1 ... 45 46 47 48 49 ... 100